BepiColombo

Requirementsanalysis & ontwerp

Waar het abstractieniveau van de Enterprisemodelling/informatieanalyse ligt op bedrijfsniveau en daarbij gericht is op uw organisatie als geheel (universe of discourse), ligt de focus van requirementsanalysis en functioneel ontwerp op het (her)ontwerp van een informatiesysteem.

Met behulp van de geëigende interventietechnieken legt BepiColombo in nauwe samenwerking met uw organisatie de requirements voor het (nieuw of her) te ontwikkelen informatiesysteem vast.

Onze diensten

Copyright & Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact